Biuro Reklamy Antidatum

Tel.: 502 267 402

E-mail: reklama@antidatum.eu

Promocyjny cennik reklamy w magazynie i na portalu

reklama dźwignią handlu

Reklama w magazynie Antidatum (miesięcznik)

Format Cena netto w zł
1 strona 700,-
2 strony (rozkładówka) 1300,-
1/2 strony (pion lub poziom) 450,-
1/3 strony (pion lub poziom) 250,-
okładka (3 str. okładki) 650,-
okładka tył (4 str. okładki) 700,-
artykuł sponsorowany* 1000,-
recenzja** 500,-
informacja  80,-

 

Reklama w antidatum.eu (opłaty za miesiąc ekspozycji)

Rodzaj reklamy Cena netto w zł
banner górny na stronie głównej 350,-
dopłata za pierwszą ekspozycję po załadowaniu strony 50,-
banner górny na stronie 200,-
banner dolny na stronie głównej  90,-
banner dolny na stronie 85,-
moduł prawy standard 95,-
moduł prawy duży 195,-
artykuł sponsorowany* 600,-
recenzja** 450,-
informacja o wydarzeniu / miejscu 50,-
link polecający*** 45,-

 

Pakiety reklamy (opłaty za miesiąc ekspozycji)

Rodzaj pakietu Cena promocyjna Cena sumaryczna
Pakiet pełny
1. Reklama w magazynie
– 1 strona
– 1/3 strony pion
– recenzja**
2. Reklama na antidatum.eu
– banner górny na stronie głównej
– moduł prawy duży
– link polecający***
– recenzja**
– informacja
3. Udział w „Standardzie Antidatum”
– opłata akredytacyjna
– informacja na stronie
– zgłoszenie do konkursu
 1 800,- 2 615,-
Pakiet HoReCa
Oferta specjalna dla właścicieli hoteli,
kawiarni, restauracji oraz producentów produktów spożywczych
1. Reklama w magazynie
– 2 strona (rozkładówka)
– 1/3 strony poziom
– artykuł sponsorowany*
2. Reklama na antidatum.eu
– banner górny na stronie głównej
– moduł prawy duży
– link polecający***
– recenzja**
– artykuł sponsorowany* wraz z galerią zdjęć lokalu lub produktów
– informacja
3. Udział w „Standardzie Antidatum”
– opłata akredytacyjna
– informacja na stronie
– zgłoszenie do konkursu
 3 980,- 5 515,-

Cennik reklamy stanowi ofertę w rozumieniu prawa, obowiązuje od dnia opublikowania, tj. 25 listopada 2014 do dnia publikacji nowego cennika.

 *) artykuł sponsorowany (magazyn, strona antidatum.eu)– na podstawie materiałów dostarczonych przez reklamodawcę lub materiału z wywiadu przeprowadzonego z osobą reprezentującą firmę lub wydarzenie reklamodawcy, redakcja opracuje wraz z korektą literową artykuł

**) recenzja (magazyn, strona antidatum.eu)– obiektywna ocena miejsca, usług lub produktów reklamodawcy. Reklamodawca przed podjęciem decyzji o zakupie tej formy reklamy otrzymuje do wglądu Księgę Standardów Jakości Antidatum. Na tej podstawie może sprawdzić spójność cech przedmiotu reklamy ze Standardami Antidatum. W przypadku gdy treść recenzji nie będzie odpowiadała reklamodawcy może nie autoryzować tekstu, tym samym nie zostanie on opublikowany

***) link polecający (strona antidatum.eu)– odsyłacz umieszczony w sekcji „Antidatum Poleca” na stronie antidatum.eu. Po kliknięciu użytkownik zostaje odesłany w parametrze „_blank” do nowej strony

Informacje dodatkowe:

  1. Reklamodawca decydując się na reklamę w magazynie Antidatum i/lub stronie antidatum.eu potwierdza swoje zgłoszenie telefonując pod numer telefonu Biura Reklamy (+48 81 532 87 39) , przesyłając informację przez e-mail (reklama@antidatum.eu) lub korzystając z formularza
  2. Po zgłoszeniu chęci zamieszczenia reklamy, Reklamodawca otrzymuje ofertę do akceptacji, na podstawie której wystawiona zostanie faktura VAT z terminem płatności 14 dni
  3. W przypadku zgłoszenia chęci reklamy w formie oferty „last minute” lub specjalnych ofert promocyjnych na reklamę w magazynie Antidatum przesłanych Reklamodawcy w terminie do 14 dni przed publikacją wydania magazynu termin płatności jest odpowiednio skracany, tak by rezerwacja i umieszczenie reklamy nastąpiły po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowych Wydawcy
  4. Reklamacje w zakresie umieszczonych reklam rozpatrywane są w trybie ustawowym o ile odrębne umowy z Reklamodawcą nie stanowią inaczej