festquest1

 

Konkurs odbywa się na facebooku!

Znamy nasze miasto lepiej lub gorzej. Konfrontujemy jego przeszłość ze współczesnością. Wiele miejsc zmienia się, jedne pięknieją odzyskując utracony blask, inne ulegają degradacji – czasami w imię źle rozumianej modernizacji i opacznie pojmowanego interesu społecznego. Przyglądajmy się więc uważnie temu, co dzieje się wokół. Sięgajmy też do różnorodnych przekazów: starych fotografii, ikonografii dawnego Lublina.

Naszym konkursem chcemy Was sprowokować do tego. Będziemy pokazywać zdjęcia znanych miejsc sprzed kilkudziesięciu i więcej lat. Potem przedstawimy te same miejsca na współczesnych fotografiach. Pokażemy też fotografie detali architektonicznych znanych i mniej znanych lubelskich budowli. Kto jako pierwszy rozpozna wszystkie miejsca, zgarnia całą pulę :)

Co trzeba zrobić? 

  1. W komentarzu pod tym postem podać nazwę, lokalizację oraz ewentualnie krótki opis miejsc oraz detalu przedstawionych na zdjęciach
  2. Polubić antidatum na facebooku
  3. Udostępnić ten post. Niech wszyscy dowiedzą się o Fest Quest!

Zwycięzcę ogłosimy 12 marca 2015 na fanpejdżu antidatum.

Nagrodą jest przewodnik po Lublinie z grafiką Andrzeja Kota na okładce.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest właściciel strony antidatum.eu.

W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca – osoba, która jako pierwsza rozpozna wszystkie miejsca przedstawione na zdjęciach.

Wysyłamy nagrodę tylko na terenie Polski.

Jest fest!

Łucja i Andrzej